torsdag, april 15, 2010

Politisk samsyn om att i alla fall överklaga ärnabeslutet

För en tid sedan efterfrågade Uppsala Airport politisk samsyn i ärnafrågan. Det har man till viss del nu fått - dvs politisk samsyn i att överklaga villkoren till regeringen. Det är mycket bra att Miljö- och hälsoskyddsnämnden överklagar, men den överklagan som den borgerliga alliansen klubbade är långt ifrån tillräcklig, varför den rödgröna oppositionen reserverade sig till förmån för miljökontorets förslag. Skillnaden består i korthet i att alliansen nöjer sig med att vilja begränsa flygtiderna till 07.00- 22.00, krav på åtgärder när maxbuller överstiger 70 dB(A) i bostäder, vårdlokaler och undervisningslokaler och en redovisning där det tydligt framgår hur en etablering påverkar luftkvaliteten avseende kväveoxider och partiklar i centrala Uppsala samt marknära ozon i närheten av flygplatsen. Klimatfrågan blundar alliansen för.

Någon funderar måhända varför inte Miljöpartiet gör en överklagan. Men eftersom nästa instans är regeringen, och eftersom vi räknar med att sitta i den regering som ska hantera ärendet vore det olämpligt. MP:s invändningar finns samtidigt med i bl a Naturskyddsföreningens överklagan.
Affärsverksamhet bloggar