fredag, mars 26, 2010

Antalet hushåll som behöver kommunalt försörjningsstöd ökar enligt interpellationssvar

Så har jag till sist, efter dryga halvåret, fått ett relevant interpellationssvar angående effekterna av regeringens massiva utförsäkringspolitik. Svaret är att såväl antalet hushåll med försörjningsstöd som kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar. Ökad arbetslöshet är en delförklaring, en annan att utförsäkringen från försäkringskassan vältrar över kostnader och ansvar från stat till kommun. Enligt Ekot har tre av fyra utförsäkrade fått försämrad ekonomi – trots alliansens löften om motsatsen. Men det allra största problemet är ändå inte hushållsekonomin på kort sikt, utan den oro många känner när trygghetssystemen rycks bort. Men några åtgärder tycks inte alliansstyret i Uppsala vilja vidtaga. Istället för att passivt se på hur den egna regeringen agerar borde man protestera .
Affärsverksamhet bloggar