fredag, mars 19, 2010

Ärnabeslut utan klimatperspektiv

Så kom då Miljöprövningsdelegationens beslut till sist: JA till lågprisflyg på Ärna. Klimatfrågan hanteras inte i miljöprövningen, utifrån en princip att så inte gjorts vid tidigare prövningar av flygplatser (vilket i och för sig inte ens är hela sanningen, Arlanda har ju ett utsläppstak). En miljöprövning 2010 borde ha gjorts utifrån forskningsläget 2010 och de klimamål som vi nu har både lokalt, nationellt och internationellt! Från rödgrönt håll agerar vi för ett överklagande, bl a utifrån att klimatfrågan inte kopplats till konkreta utsläppstak och att inte lokaliseringsprincipen tillämpats, vilken säger att miljöstörande verksamhet ska förläggas där den gör så liten skada som möjligt. Beslutet överklagas till regeringen, och att en rödgrön regering säger nej till lågprisflyg på Ärna har vi redan fått utfästelser om. Ärnafrågan är därför nu i högsta grad en valfråga. Se mer i Uppsala Fria, ABC UNT, Radio Uppland och TV4 här. och här.
Affärsverksamhet bloggar