måndag, mars 15, 2010

Brist på sociala lägenheter - kommunen säljer

Brist på tillgång till sociala lägenheter anförs hela tiden som skäl till varför inte kommunen får fram boenden till de som av olika anledning behöver socialt boende. Men Fastighetskontoret går samtidigt och säljer ca 50 bostadsrätter i Ejdern, Rosen och Fröj. Går principen om att kommunen inte ska äga bostadsrätter före tak-över-huvudet-garantin? Och hur vettigt är det att enbart använda Uppsalahems hyreslägenheter för socialt boende - ger inte det en segregerande effekt? Se mer i Uppsala Fria Tidning.
Affärsverksamhet bloggar