tisdag, mars 02, 2010

Uppsala ingen cykelstad?

Den rödgröna kritiken mot att det var ett lågt satt mål att i översiktsplanen ange samma andel cyklister 2030 som vi har nu tog inte skruv. Tvärtom är det förslag som lagts att ambitionsnivån till och med ska sänkas. Från dagens 29 procent till nivån 24 procent! Spelar det någon roll i praktiken, kan man undra. Onekligen följer inget behov av att förbättra cykelvägarna om ambitionsnivån är att andelen cyklister ska minska... Återstår att se om en omfattande proteststorm kan vrida ambitionsnivån åt rätt håll!
Affärsverksamhet bloggar