tisdag, februari 23, 2010

Ingen skyndsam hantering av bidragsansökan från SIU

Förra veckan hade jag en träff med Samarbetsorganisationen för invandrarorganisationer i Uppsala (SIU). De har formulerat ett intressant förslag till integrationsprojekt, och ansökte i oktober förra året om resurser från kommunstyrelsens anslag för att minska utanförskapet, och undrade vad som hänt med ansökan. Svaret ser jag nu är: ingenting. Samtidigt anges i årsbokslutet att kommunstyrelsemålet om skyndsam hantering av ärenden anses uppfyllt. Skyndsam hantering är ett relativt begrepp.
Affärsverksamhet bloggar