onsdag, februari 17, 2010

Tjänstemannatryck i trängselskattefrågan

Stockholm, Göteborg, Malmö och nu... i arbetet med Uppsalas översiktsplan har kommunlednigskontoret gjort simuleringar för vad som krävs för att komma upp till den uttalade ambitionsnivån 30 procents kollektivtrafikresenärer. Slutsatsen är att det krävs ekonomiska styrmedel, och trängselavgifter har därför förts in som en tänkbar lösning. Även i kommunens svar till länsstyrelsen angående överskridandet av luftkvalitetsnormerna har kommunledningskontoret fört in resonemang kring trängselavgifter, bl a med ett konstaterande att om effekterna av trängselavgifterna i Stockholm överförs till Uppsalas situation skulle det innebära 2-3 färre dödsfall per år. (I Stockholm har trängselavgifterna medfört ca 27 färre dödsfall per år.) Det blir intressant att se om avsnittet stryks vid kommunstyrelsens behandlingen av svaret, eller om den borgerliga majoriteten ställer sig bakom skrivningen. Oavsett är det ju oftast så att när det väl börjar bli tjänstemannatryck i en fråga är det inte längre än fråga om "om", utan en fråga om "när".
Affärsverksamhet bloggar