tisdag, februari 09, 2010

Två styrelsemöten i samma rum samtidigt

Kan två styrelsemöten äga rum i samma rum samtidigt? Ja, det gick alldeles utmärkt när Uppsalabuss och Upplands Lokaltrafik hade premiär för nyordningen igår. Samma dagordning, samma diskussion, samma beslut - två protokoll. Den fråga vi kämpat med i minst tio år om att få stadstrafik och länstrafik att samspela i alla aspekter kan äntligen förverkligas. Fredrik Ahlstedt (M) kläckte en väldigt god idé med denna nyordning! Uppsalabuss tar samtidigt över mycket av den beslutskompetens som tidigare funnits på Gatu- och trafiknämnden. Det märkliga i sammanhanget är att i kommunledningens uppdragsdialoger med förvaltningar och bolag (som nu pågår för fullt) finns inte Uppsalabuss med i år. Tidigare år - när Uppsalabuss styrelse varit tämligen marginaliserad - har uppdragsdialog även förts med det bolaget. Men nu när bolaget får utökat mandat, då är kommunledningen inte intresserad att träffa bolaget. Kollektivtrafikfrågor är kanske av oerhört marginell betydelse?
Affärsverksamhet bloggar