måndag, februari 08, 2010

Inget spårtaxibeslut idag

Frågan om spårtaxipilotbanan återremitterades vid dagens KSAU. Beslutet förväntas istället kunna tas nästa vecka - men risken är stor att det blir en bantad pilotbana. Istället för den tidigare dragningen genom Boländerna, är planerna en mindre bana i södra Boländerna. Frågan är om det räcker för att testa spårtaxin i ett verkligt resenärperspektiv. Det är ju inte i första hand tekniken som behöver testas mer - därtill finns redan provbanan vid Grindstugan - utan om tekniken fungerar i samspelet med verkliga resenärer i en verklig resandesituation.
Affärsverksamhet bloggar