måndag, januari 25, 2010

Gör St Erikstorg och Fyristorg till vistelsetorg!

Redan i den gemensamma politiska plattform som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemkraterna tog fram efter valet 2002 hade vi med att att plocka bort parkeringsplatser på St Erikstorg och Fyristorg. Dock gjorde vi misstaget att köra in både den frågan och andra "trafikpolitiska detaljfrågor" i den stora trafikplan som blev klart först 2006. Att inte låta genomförandet av självklara delar anstå till dess en helhetslösning är klar är en lärdom jag dragit. För efter valet 2006 blev det en ny majoritet, som inte varit så pigg på att genomföra den beslutade trafikplanen. Vi rödgröna väcker därför nytt liv i frågan om St Erikstorg och Fyristorg och lägger en motion om att bort parkeringsplatserna på dessa idag. Med tanke på torgens läge i staden, och på de fina kringmiljöerna, är det en självklar åtgärd som skulle utöka stadens vistelserum. Hör mer i Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar