torsdag, januari 14, 2010

Grönt vattholmasvar

Vattholma i samverkan (VIS) har just avslutat möte kring remissvar angående översiktsplanen. Svaret är oerhört grönt. Några av ingångarna:
- Styr bostadsexpansionen till de kollektivtrafikförsörjda kransorterna.
- Även i kransorterna måste till blandade upplåtelseformer, dvs även med inslag av hyreslägenheter.
- För att kransorternas kvarvarande affärer ska kunna fortleva är det viktigt att begränsa fortsatt expansion av externhandel till de tre befintliga externhandelsområden Gränby, Boländerna och Stenhagen. VIS vill inte se någon expansion av externhandel i Fullerö. Butiker och affärer för dagligvaruhandel ska lokaliseras nära bostäder för att inte stora grupper av människor ska missgynnas.
- Även om den offentliga servicen inte är en översiktsplanefråga direkt, så är det nödvändigt att kommun och landsting även i övriga delar medverkar för att översiktsplanens ambitioner förverkligas. Beslut att flytta vårdcentral så väl som årskurs sex från Vattholma till Storvreta, rimmar inte med en expansion av Vattholma som ort. VIS kräver att båda dessa beslut dras tillbaka.
Affärsverksamhet bloggar