tisdag, januari 05, 2010

Borgerlig oenighet banar väg för nya tidningar

UNT publicerar idag min artikel om hur borgerlig oenighet banar väg för nya tidningar och stärkt public service. Vid ett rödgrönt regeringsskifte är det viktigt att inte driva mediepolitiken till en blockskiljande fråga, utan behålla en bred samsyn över partigränserna för att säkerställa att en långsiktighet även inför kommande regeringsskiften och fortsätta isolera den yttersta högern - för även inom moderaterna finns olika falanger i synen på public service.
Affärsverksamhet bloggar