torsdag, december 31, 2009

Feltänkt om ärna

Efter det offentliga mötet i Ekonomikum har det känts som om luften fullständigt gått ur ärnaförespråkarnas argumentation. Men då dyker det plötsligt upp en debattör som menar att lågprisflyg på Ärna är BRA för miljön. När den sökande själv medger att det i och för sig är negativa miljökonsekvenser med lågprisflyg på Ärna, men att det är smällar man får ta för att få andra fördelar, är det kanske inget som kräver så mycket motargumentation. Men ändå: debattören har både flera sakfel och har missat några relevanta faktum.
1) Flygbränsletransporterna till Arlanda går med tåg, det kommer de inte göra till Ärna.
2) Passagerarna kan åka tåg till Arlanda, det kan de inte göra till Ärna.
3) Arlanda har så mycket trafik att man kan kosta på sig modern och energieffektiva landningssystem, det kommer man knappast kunna på Ärna.
4) Påståendet att flygtrafiken kommer att öka och att infrastrukturen därför måste byggas ut är tvivelaktig. Trafiken på Arlanda minskar, och den dag flyget inte längre skattesubventioneras blir biljettpriset högre, med en sannolik effekt att också flygtrafiken minskar.
Affärsverksamhet bloggar