onsdag, december 30, 2009

Dags att Miljöbalken börjar gälla!

Det är inte "bara" Miljö- och hälsoskyddsnämnden som anser att Statens järnvägar ska betala för föroreningarna vid resecentrum. Miljöbalken slår ju faktiskt fast att den som orsakat föroreningar ska stå för saneringskostnaderna. Märkligt att de miljölagar som nu funnits kring tio år fortfarande har så svårt att tas på allvar.
Affärsverksamhet bloggar