tisdag, december 29, 2009

...och ibland blir det inget alls

Gunnar Hedberg (M) försökte i en insändare för några veckor sedan göra gällande att vi rödgröna genom att vilja anslå kommunala resurser till Dalabanan och till planlösa korsnigar vid St Persgatan och St Olofsgatan, men däremot inte till citytunneln i Stockholm, visat oss tycka att alliansregeringen är ett större hot än klimatförändringarna. Tyvärr publicerades aldrig vårt insändarsvar. Möjligtvis var Hedbergs insändare så utomordentligt ologisk att insändarredaktionen inte befann den vara värd ett bemötande... Oavsett vilket kommer svaret istället här på bloggen:

Tror Gunnar Hedberg själv på de myter han försöker sprida? Att vi rödgröna lägger kommunala resurser på planskilda korsningar vid St Persgatan och St Olofsgatan och stationer i Järlåsa och Vänge är självklart, då det handlar om ett delat ansvar mellan kommun och stat. Kan ett delat ansvar vara tydligare än när statlig järnväg korsar kommunala vägar och det därmed ligger i bådas intresse att få till en planskildhet? Att det är angeläget att byta både regering och majoritet i Uppsala, för att kunna få klimatfrågan högst på dagordningen är uppenbart mot bakgrund av moderaternas agerande i en lång rad frågor, bl a Förbifart Stockholm och lågprisflyg på Ärna. ”Ärnafrågan är inte en kommunal angelägenhet” har Hedberg upprepat med en mytomans envishet. Försvarsmakten gav dock tydligt besked när frågan ställdes varför man i sin miljökonsekvensbeskrivning över lågprisflygets effekter bortser från klimatfrågan. ”Kommunledningen har i sitt remissvar tydliggjort att klimatfrågan inte ska vägas in.” Om lågprisflyg på Ärna mot förmodan skulle bli verklighet bär Hedberg därför det fulla ansvaret.
Affärsverksamhet bloggar