lördag, december 26, 2009

Tidsbanker som system för att gynna grannskapstjänster

Olika system för grannskapstjänster har de senaste tio åren kraftigt vuxit fram i många av världens storstäder. London lyfts fram som ett exempel i den motion MP lägger nu. I London har tidsbanker inrättats som i praktiken fungerar så att om en person utför en tjänst under en timme är hon sedan berättigad till att få ett arbete utfört för sig under lika lång tid. Utvärderingarna visar på mycket gott resultat. Grupper som annars inte skulle mötas har kommit närmare varandra, stämningen i områden med aktiva tidsbanker har blivit bättre och man har också kunnat konstatera positiva hälsoeffekter. Uppsala är idag en storstad på gott och ont, och det är dags att vi hanterar storstadsproblem med beprövade lösningar från andra städer.
Affärsverksamhet bloggar