måndag, januari 11, 2010

Sju veckotransporter blev en

Tre företrädare för den borgerliga alliansen skriver i dagens UNT om hur sju veckotransporter blev en efter det beslut som togs i devember 2007 om att samordna transporterna. Vad man däremot inte nämner är att beslutet togs efter det att Miljöpartiet lagt en motion i frågan i februari 2007...
Affärsverksamhet bloggar