fredag, januari 15, 2010

Ärnafrågan ytterligare försenad

Den tidigare tidsangivelsen var att ett beslut från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation skulle ha kunnat meddelas denna vecka. Så blir inte fallet. Jag fick just information att Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation inte ens hunnit få något beslutsunderlag från Länsstyrelsen än, och att med en avslutande beredningstid på ca tre veckor innebär det att vi tidigast vecka 5 kan vi se ett beslut. Viktiga veckor som denna fördröjning inneburit, om det är så att vi hamnar i en situation där vi måste överklaga beslutet till regeringen, med tanke på möjligheterna att få ett avgörande efter ett möjligt regeringsskifte.
Affärsverksamhet bloggar