måndag, januari 18, 2010

De fristående skolorna gör kraftig vinst på chablonberäknad momskompensation

Under räkenskapsåret 2008/2009 gjorde Kunskapsskolan en vinst på 44 miljoner kronor. Men i år kommer Kunskapsskolan, och övriga fristående skolor, kunna göra en långt mycket större vinst. Orsaken är att de fristående skolorna sedan årsskiftet ges en chablonartad momskompensation på 6 procent av det kommunala bidraget, trots att den faktiska moms de fristående skolorna betalar ligger mellan 2 och 3 procent av kommunbidraget. Det är naturligtvis fullständigt fel att fristående skolor överkompenseras på det sättet, det enda rimliga är att ha samma förutsättningar för kommunala skolor och fristående skolor genom att de fristående skolorna får kompensation för vad man kan redovisa för faktiska momskostnader. De nya reglerna kring överkompensation av de fristående skolornas momskostnader beslutades av riksdagen i höstas. Bakgrunden till regelverket är att kommunala verksamheter inte betalar moms, till skillnad mot fristående skolor och förskolor. Den överkompensation som de fristående skolorna i Uppsala får ligger kring 25 miljoner kronor, vilket de fristående skolorna således kan hämta hem som direkt vinst. Totalt i Sverige handlar överkompensationen om ca 1,2 miljarder kronor, resurser som istället skulle kunna riktas till att stärka kvaliteten i skolan!
Affärsverksamhet bloggar