onsdag, januari 20, 2010

Låga cykelambitioner konsekvens av åtdragen ekonomi

I dagens UNT finns en insändare som riktar kritik mot den låga ambitionsnivån i förslaget till översiktsplan angående cykeltrafiken. Jag håller helt med om att en av översiktsplanens största svagheter är inställningen att inte andelen cyklister ska kunna öka. Med en utbyggnad av cykelvägnätet ska rimligtvis fler kunna välja cykeln oftare. Tyvärr är nog den låga ambitionen en konsekvens av att den borgerliga majoriteten krymt anslagen till cykelvägsutbyggnaden. År 2006 var investeringsnivån ca 30 mkr, efter majoritetsskiftet knappt hälften. Och vill man inte anslå tillräckligt med resurser för att förbättra cykelvägnätet är det inte heller så lätt att öka andelen cykklister. Förhoppningsvis kan det rödgröna remissvaret leda in politiken i bättre banor redan före ett rödgrönt majoritetsskifte.
Affärsverksamhet bloggar