onsdag, januari 27, 2010

Spårtaxi både i Uppsala och Stockholm?

Nästa vecka väntar vi besked huruvida det blir Uppsala eller Stockholm som är aktuellt för spårtaxiprovbanan. Men initierade källor uppgav i samband med dagens kollektivtrafikseminarie att det kan bli både och. Spännande! Annan intressant information vid kollektivtrafikseminariet var hur kostnaderna för trådbussar minskat, och att trådbussar därför skulle kunna vara ett alternativ i de stomlinjer som inte har spårtrafikunderlag. Flera kängor delades också ut vid seminariet, bl a klassades dagens sk stomlinjebussar ut, dvs vad vi rödgröna hela tiden hävdat, och kollektivtrafikmålen bedömdes som fullständigt orealistiska om inte andra styrmedel samtidigt införs.
Affärsverksamhet bloggar