måndag, februari 01, 2010

Diktarurfasoner i kommunalt bolag

Omvandlingen av kommunens avfalls- och VA-hantering från förvaltning till bolag har kantatas av många problem och svårigheter. Men senaste styrelsemötet tar nog priset. När bolagsordföranden Per Norstedt (C) inte har styrelsen bakom sig i en fråga införs plötsligt regeln att "i bolagsstyrelser voterar man inte". Och med en sådan ordning kan ordföranden tolka majoritetesläget som han vill, vilket Norstedt också gjorde - trots att Moderaterna i bolagsstyrelsen stödde den rödgröna linjen. Bedrövligt att vi ska behöva uppleva sådana diktaturfasoner i ett kommunalt bolag. Hur en överklagandeprocess ser ut har jag inte klart för mig än, men rimligtvis måste beslutet upphävas.
Affärsverksamhet bloggar