torsdag, januari 28, 2010

Partsintresse styr detaljplaneförslag för Skarholmen

Remissvaren angående detaljplanen för Skarholmens udde behandlas nu av stadsbyggnadskontoret. Miljöpartiets remissvar är skarpt kritiskt, då förslaget bland annat omöjliggör fortsatt utnyttjande av vattenområdet utanför udden för kappseglingsverksamhet. Med pågående diskussioner om att förbättra idrottens förutsättningar i Uppsala genom att lägga många miljoner på att bygga nya arenor är det minst sagt märkligt att kappseglingen inte bara hamnar i bakvattnet, men att förslag som till och med förstör ett befintligt idrotts- och rekreationsområde kommer fram. Helt uppenbart har partsintressen skymt allmänna intressen i frågan.
Affärsverksamhet bloggar