fredag, februari 05, 2010

3 blir 1, kanske inget

Dagens uppdragsdialog med Uppsalahem, Industrihus och Uppsala Kommun Fastighets AB var mycket intressant, och i det mesta mycket positiv. Men angående Industrihus planerade vindkraftssatsning kom det negativa beskedet att de tre planerade vindkraftverken bantats ner till ett. Och att även det var i farozonen, pga de förändrade skatteregler som regeringen vill se med uttagsbeskattning av egenproducerad el. Den borgerliga majoriteten i Industrihus borde agera gentemot den egna regeringen! Eller kanske verka för regeringsskifte i höst?
Affärsverksamhet bloggar