onsdag, februari 10, 2010

Interpellation om utförsäkrade i repris

Vid oktoberfullmäktige behandlades min interpellation om konsekvenserna av den massiva utförsäkring som alliansregeringen genomför. Svaret från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande blev lite förvirrat, varför han efter sammanträdet lovade att komma med ett förtydligande. Något sådant har fullmäktige inte fått vare sig i november, december eller januari varför jag åter lägger en interpellation i frågan. Mellan år 2008 och 2009 ökade antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd i Uppsala med 17 procent, vilket måste ses som en dramatisk ökning. Hur stor del av ökningen som är effekter av lågkonjunkturen, och hur stor del som beror på att staten vältrar över ansvar på kommunen är intressant att bena ut. Helt klart vore det en fördel att samla ansvaret hos en myndighet, för att både säkerställa att ingen hamnar mellan regelsystemen, och för att säkerställa att ingen hamnar i ett svartepetterspel.
Affärsverksamhet bloggar