torsdag, februari 11, 2010

Ljuv musik vid dagens planeringsberedning.

Dagens planeringsberedning inleddes met ett mycket bra föredrag om vikten av att skapa bilfria miljöer i städerna, inte bara av miljöskäl utan också för att få en positiv social och ekonomisk utveckling. Extra ljuv musik var att sedan höra stadsbyggnadsdirektören framhålla St Erikstorg och Fyristorg som de två viktigaste områdena att omvandla. En indikation på att vi kommer att få ett positivt remissvar från byggnadsnämnden på den rödgröna motionen om att göra de två torgen till vistelsetorg?
Affärsverksamhet bloggar