fredag, februari 12, 2010

Anonyma brev får ansikten

UNT skriver idag om att inte alla innebandyklubbar är helt glada över KS-beslutet om ny innebandyarena. De anonmyma brev med innebörden "jag är innebandyspelare och vill inte ha arenan" som kom före KS-beslutet har därmed fått ansikten. Frågan är om det påverkar det slutliga beslutet i KF.
Affärsverksamhet bloggar