tisdag, februari 16, 2010

Är kommunens matsvinn inte en politisk fråga?

Medan debatten i kommunfullmäktige stundtals är het, brukar tonen i kommunstyrelstyrelsens arbetsutskott vara sansad, med ett resonabelt resonemang från alla parter. Men gårdagens KSAU var undantaget som bekräftade regeln. På dagordningen stod tre intressanta MP-motioner, och det var tydligen mer än den borgerliga majoriteten orkade med, för plötsligt var allt fokus på sakfrågorna förbytt mot klander gentemot motionärerna som hade mage att lägga motioner i ärenden som man minsann inte borde motionera om. Gustav von Essen (KD) sade sig till och med känna sig kränkt. Längst blev debatten om Rickard Malmströms motion om att minska matsvinnet i skolbespisning och äldreomsorg. Cirka 20 procent av maten bedöms slängas, vilket naturligtvis är negativt både av miljöskäl och av ekonomiska skäl. "Det är inte en politisk fråga". "Den här motionen har ni lagt bara för att vinna röster". Svepskälen till varför majoriteten inte ville bifalla motionen haglade tätt. Att det finns politiska partier som inte bara uppfattar problem, men också vill åtgärda dem tycktes inte finnas i majoritetspartiernas sinnevärld. Med sådan argumentationsnivå vid arbetsutskottets realbehandling kan man undra vad som ska hända i fullmäktigedebatten...
Affärsverksamhet bloggar