måndag, februari 22, 2010

Havererad översiktsplan

Dagens planeringsutskott innefattade ett chockbesked: Alliansen vill ändra inriktning i Översiktsplanen så att målbilden blir ÖKAD biltrafik. Första steget i översiktsplanearbetet var en omfattande dialog med uppsalabor. Minskad biltrafik (eller helt bilfritt) i stadskärnan kom mycket högt på uppsalabornas önskelista. Det översiktsplansförslag som sedan skickades på remiss hade en målbild om ökad kollektivtrafik och en minskad andel biltrafik (om än inte minskad volym biltrafik, med hänsyn till att befolkningen växer). Men det tycker nu alliansen inte är de politiska målsättningar man vill arbeta utifrån, målsättningen ska istället vara att volymen biltrafik ska öka. Frågan är hur remissinstanserna ser på att inriktningen plötsligt blir så förändrad. Oavsett, finns inte längre några möjligheter till politisk enighet kring översiktsplanen. Någon gång i sommar vill majoriteten kalla in ett extrafullmäktige för slutligt beslut. Men det lär knappast kunna bli något beslut då om man vidhåller denna syn. Men Folkpartiet är i ett avseende konsekventa - man ger samtidigt upp det tidigare motståndet mot en billedstunnel under Stadsskogen. Snacka om FP-svek, med tanke på de annonser man tidigare haft om att partiet minsann också är ett miljöparti som kan säga nej till nya billeder. Men trist med denna svängning just när det faktiskt tycktes kunna bli politisk majoritet för att plocka bort västerledsreservatet.
Affärsverksamhet bloggar

2 Comments:

Blogger Jan Tegnér said...

Har inte hunnit ta del av deras förslag, men för att minska trafiken i stadskärnan krävs nog bra kringleder.

Dessutom måste kollektivtrafiken bli betydligt effektivare. Det tar för lång tid att åka från ytterområdena in till centrum. Spårvagnar som konkurrerar med biltrafik lär knappast lösa det problemet, utan vi måste få till smartare lösningar. Spårtaxi som går en bit upp i luften, skulle kunna vara en sådan lösning. Hoppas vi får chansen att testa det i större skala...

12:49 fm  
Blogger Niclas Malmberg said...

Om vi har chansen att få en spårtaxiprovbana avgörs den 3:e mars, då KS tar beslut i frågan. Men jag är optimist och tror att vi faktiskt kommer att få en provbana i Boländerna.

1:38 em  

Skicka en kommentar

<< Home