måndag, mars 01, 2010

Nytt spår för spårtaxiprocessen

Något belut kring vilken stad som kan bli värd för spårtaxipilotbanan blir det inte denna vecka. Infrastrukturpropositionen som regeringen lägger innehåller istället en investeringsnivå om 350 miljoner kronor och ett uppdrag till Banverket att fortsätta processen för att få klart i vilken stad, eller i vilka städer, pilotbanan/banorna ska uppföras. Fyra kandidater finns: Uppsala, Stockholm, Södertälje och Umeå, och först i maj lär beslut kunna tas med detta nya upplägg. Men att Uppsala fortfarande ligger bäst till råder ingen tvekan om.
Affärsverksamhet bloggar