onsdag, februari 24, 2010

Så drar lojakten igång -samtidigt som EU granskar vargjakten

EU-kommissionen ska nu utreda om Sveriges vargpolitik är förenlig med EU:s miljölagstiftning. Bakgrunden är att Sverige har skyldighet att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus för vargen enligt EU:s Habitatdirektiv. Gissar att slutsatsen kommer bli att Sverige inte uppfyller Habitatdirektivets krav om skydd av hotade arter, och att EU-kritik kommer riktas mot Sveriges regering med krav på att licensjakten av varg stoppas. Förhoppningsvis kommer slutsatserna före valet, men tyvärr inte i tid för att stoppa Andreas Carlgrens nya måltavla - lodjuren. Läs mer i UNT.
Affärsverksamhet bloggar