torsdag, februari 25, 2010

Elöverkänsliga tillbakaträngs

På lördag ska jag tala vid elöverkänsligas förenings årsmöte. Att skriva om detta på internet kanske är bakvänt... men även vi som inte lider av elöverkänslighet kan enkelt konstatera att samtidigt som samhället stegvis förbättras beträffande många typer av funktionshinder, så tillbakaträngs elöverkänsliga mer och mer. Ett exempel är nya förslaget till Översiktsplan. I den rödgröna översiktsplan som antogs 2006 reserverades ett stort område i kommunens östra delar som lågstrålande zon. På andra sidan kommungränsen gjorde Norrtälje kommun likaledes, vilket gav ett stort sammanhängande området. Men den borgerliga majoriteten vill nu riva upp detta och plocka bort reservatet i översiktsplanen. Det är att marginalisera en redan utsatt grupp ytterligare.
Affärsverksamhet bloggar