onsdag, februari 24, 2010

JO utreder om filmcensuren vid ärnamötet var laglig

Enligt Radio Uppland kommer JO utreda om censuren mot filmupptagning vid den offentliga hearingen om Ärna var lagenlig. Frågan är vad som händer om slutsatsen är att det inte var OK att stoppa filmningen.
Affärsverksamhet bloggar