torsdag, mars 11, 2010

Frodeparken
Plötsligt kom motorsågarna till Frodeparken, med mycket kort varsel till de närboende. Bilder på allén före, under motorsågsarbetet och efter, tagna av Sten Widmalm. I UNT anges att kommunens kommentar är att "de fem lönnarna som nu ska ge plats för annat vara i dåligt skick." Hur stor är sannolikheten att just på det utrymme som man vill ha för uppställningsplats råkade fem lönnar vara i så dåligt skick att de behövde avverkas!? För att få en grön stad krävs en grön politik.
Affärsverksamhet bloggar