måndag, mars 08, 2010

Hundraårsjubileum i uppförsbacke

Idag firar vi hundraårsjubileum av internationella kvinnodagen, bl a med manifestation och rödgrön pub. Att positionerna flyttats fram under dessa hundra år, ofta trots hårt motstånd från konservativa krafter, är uppenbart. Men den senaste mandatperioden har det onekligen varit viss backlash, så att opiononsmätningarna visar att en mycket stor majoritet av kvinnorna vill byta regering är föga förvånande. Redan vid nästa fullmäktige tas dock ett steg i rätt riktning. Kommunstyrelsen föreslår nämligen att fullmäktige ska bifalla Miriam Tiljander Hollmers motion om att göra all rekrytering inom kommunen genusmedveten.
Affärsverksamhet bloggar