onsdag, mars 03, 2010

Bandyhall klubbas av kommunstyrelsen

Idag klubbar kommunstyrelsen förslaget om att bygga in bandyplanen i Gränby, för slutgiltigt beslut i KF om ett par veckor. Vissa förundras varför MP är tillskyndare av Bandyhallen, medan vi såg komplikationer i Innebandy-Friidrottsfrågan - när ärendena i vissa aspekter påminner om varandra. Men dels är det ekonomiskt mindre åtagande och dessutom ger det klara energispareffekter. Men framför allt är förslaget konstruerat så att själva beslutet inte kan strida mot LOU - även om vissa frågetecken kan finnas kvar att räta ut i den kommande hanteringen. Mer i Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar