torsdag, mars 04, 2010

Befolkningsökning räddar inte ekonomin

Ett självklart politiskt mål är att alla uppsalabor är nöjda med att bo i Uppsala, att kommunen upplevs som attraktiv att leva och verka i. Och till en attraktiv kommun vill många komma. Ett annat självklart politiskt mål är att välkomna de som flyttar hit, och på alla sätt göra situationen bra för nya uppsalabor. Men det innebär inte att det är ett självändamål att kommunbefolkningen ökar (även om det kan ses som ett kvitto på att de två ovannämnda målen uppfylls i stor utsträckning.) Och det innebär definitivt inte att en befolkningsökning per automatik ger en bättre ekonomi, de ökade skatteintäkterna till trots, eftersom befolkningsökningen också leder till ökade kostnader i form av krav på ny infrastruktur, utbygd förskola, skola, äldreomsorg etc. Tyvärr fördes dock en snabb befolkningstillväxt fram av kommunledningskontoret som en räddningsplanka för kommunens ekonomi vid dagens genomgång av det ekonomiska läget, utifrån det faktum att statens stöd till tillväxtkommuner baseras på tröskelvärden - dvs kommer vi över 1,2 procents befolkningsökning får Uppsala ett tillägg i statsbidraget som vi missar om befolkningsökningen är under 1,2 procent. Men hellre att dra nytta av ett skevt system bör kommunen protestera för att få en förändring till ett linjärt bidragssystem. Det finns onekligen saker att driva i riksdagen!
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Blogger Simon Rosén said...

Jodå, rent kortsiktigt så räddar det nog ekonomin. Resten är morgondagens besvär...
http://dfg.rosnix.net/skivor/tillvaxten_eller_livet/losningen_pa_alla_problem.mp3

1:20 em  

Skicka en kommentar

<< Home