onsdag, mars 10, 2010

Lägre andel cyklister i alliansens översiktsplan

Så har kommunstyrelsen skickat ut förslag till översiktsplan på utställning. Turerna den senaste månaden har minst sagt varit märkliga, men märkligast av allt är den omoderna ambitionen att ha lägre andel cyklister 2030 än vad Uppsala har nu, och istället ha fler bilar än nu. När översiktsplanearbetet inleddes samlades ett stort antal åsikter in från uppsalabor; och de fyra områden som flest prioriterade var bättre cykelvägar, färre bilar eller helt bilfritt i city, bättre kollektivtrafik och bevarade grönområden. Men alliansen visar var skåpet ska stå, att döma av KS-beslutet tycks man mena att uppsalaborna inte vet sitt eget bästa.
Affärsverksamhet bloggar