onsdag, mars 10, 2010

Förändring i sig är en skrämmande grej

Idag bjuder handlare i Saluhallen till möte angående den rödgröna motionen om att göra St Erikstorg till ett vistelsetorg. Ett mycket bra initiativ. Förändring i sig är en skrämmande grej, och det är självklart så att den som har en butik känner oro om det blir färre parkeringsplatser i direkt anslutning till butiken. Det finns ju dock redan erfarenhet av sådan omvandling. Matnyttiga länkar är VTI:s konsevenser av restriktioner av biltrafik, god biltillgänglighet eller god miljö? och fotgängartrafik för en attraktiv stad. St Erikstorg är under sommarhalvåret en av Uppsalas finaste platser, med omgärdad av domkyrkan och årummet. Här finns alla förutsättningar att skapa miljöer som massor med människor vill vistas i. Och det om något kan gynna handlarna i Saluhallen! Se mer i TV4.
Affärsverksamhet bloggar