fredag, mars 12, 2010

Nytt ägardirektiv till Uppsala Vatten nödvändigt

När ägardirektiven för det nybildade kommunala bolaget Uppsala Vatten fastställdes pekade MP på att det behövdes tydligare direktiv kring utvecklingen av biogasproduktionen. Men det ansåg inte bolagets ordförande och tillika komunstyrelseledamoten Per Norstedt (C) då. Vid KSAU:s ägardialog med bolaget nyligen var tongången en annan: ska biogasproduktionskapaciteten byggas ut ytterligare krävs nya ägardirektiv, bolaget tar inga sådana initiativ. Detta samtidigt som Gamla Uppsala Buss har flaggat för att man framöver inte har tillräckligt med biogas för att kunna köpa ytterligare biogasbussar. Istället riskerar det alltså att bli dieselbussar - som sedan har 12 års avskrivningstid. Miljöpartiet har motionerat till fullmäktige med förslag om nya ägardirektiv för att lösa biogasituationen. Frågan är om majoriteten släpper fram motionen för bifall i kommunfullmäktige innan skadan redan är skedd. Läs mer i Uppsala Fria.
Affärsverksamhet bloggar