tisdag, mars 16, 2010

Beslut om flytt till båghuset och ombyggnad av stadshuset

Det såg länge ut som den borgerliga majoriteten inte ville hantera frågan om utbyggt stadshus under mandatperioden - varken gå vidare med eller avfärda planerna. Men igår beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott till sist att föreslå kommunstyrelsen besluta om ett samlat grepp för kommunens administrativa lokaler framöver. Nuvarande inhyrningar i Kungsporten och Munin avvecklas och arbetsplatserna flyttas till det så kallade båghuset som uppförs vid Resecentrum. Båghuset ska vidare användas som evakueringsplats för arbetsplatser som måste flytta från Stadshuset för att möjliggöra en ombyggnad av Stadshuset. Kontraktet på båghuset löper fram till dess Stadshuset är ombyggt och arbetsplatserna kan rymmas i det nya Stadshuset. Huruvida någon kan lita till handlingar som har utformats i båghuset är självfallet ingen fråga i sammanhanget...
Affärsverksamhet bloggar