torsdag, mars 18, 2010

Uppsala klimatprotokoll för syns skull?

På onsdag nästa vecka går starskottet för arbetet med Uppsala klimatprotokoll, i form av ett arbetsmöte mellan kommunledningen och ledningen för olika företag och andra aktörer i Uppsala. Syftet är att hitta gemensamma vägar att minska koldioxidutsläppen och sätta upp gemensamma mål. Redan 2006 motionerade Miljöpartiet om ett liknande upplägg, även om vi då kallade det Uppsala klimatkommission. Att det dröjt så många år att få processen i rullning är beklagligt, men att den borgerliga majoriteten tagit till sig metodiken är ändå en framgång. Men frågan är om det mest är för syns skull. Den inriktning Översiktsplanen plötsligt fick - där klimatmålet hastigt och mindre lustigt devalverades från "klimatneutralt Uppsala" till "på väg mot klimatneutralitet" - ligger mer i linje med den politik som faktiskt förs, med tanke på Ärna (ja, vi får se hur det går imorgon), ny Fyrisåbro, vindkraftssatsning skjuten på oviss framtid, oengagemang i biogasutvecklingen etc etc. Någon förebild för övriga aktörer som nu vill ansluta till Uppsala klimatprotokoll är nuvarande kommunledning verkligen inte - men kanske kommunen kan få vägledning av de andra på onsdag!
Affärsverksamhet bloggar