måndag, mars 22, 2010

Klok majoritet i Knivsta

Majoriteten i Knivsta bryr sig inte om hotet att regeringen utvidgar straffskatten på vindkraftel från vindkraftskooperativen till att även omfatta kommunalägd vindkraft, utan går vidare med sin vindkraftssatning enligt UNT. Om Moderater och Centerpartister kan i Knivsta borde de ju kunna i Uppsala också; men trots den samstämmighet som fanns i kommunfullmäktige när MP-motionen om kommunal vindkraft för det egna elbehovet behandlades, gick inte mer än några månader innan man från allianshåll hånade den vindkraftssatsning som fanns i det rödgröna budgetförslaget. MP hejade på kommundelningen, men att den mindre av de två nya kommunerna - Knivsta - skulle visa sig vara bättre på att ligga i framkant i energifrågor hade vi inte kunnat föreställa oss...
Affärsverksamhet bloggar