fredag, april 09, 2010

Oklokt med avtal före miljöprövningen är avgjord

Uppsala Airport vill ha ett avtal klart före sommaren enligt Radio Uppland. Vore oklokt av någon att gå in i avtal med ett bolag som faktiskt inte har tillstånd att bedriva verksamhet än! De överklaganden som nu börjar trilla in kommer ju vid ett rödgrönt regeringsskifte beaktas utifrån Miljöbalken. Något svar på det rödgröna kravet att Uppsala kommun överklagar ärnabeslutet har vi däremot ännu inte fått från kommunstyrelsens ordförande, Gunnar Hedberg (M). Istället försöker Hedberg slingra sig med att påståenden om att vi har fel i att Uppsala kommuns tidigare yttrande inte tar upp klimataspekten. Det har vi aldrig påstått, däremot är det ett faktum att när vi från rödgrönt håll vid samrådsmötet lyfte frågeställningen varför klimatfrågan inte vägs in i prövningen av Ärna var svaret att det inte behövdes då Uppsala kommuns remissvar slår fast att klimatfrågan inte ska vägas in. Menar Hedberg att denna tolkning är felaktig är det i sig ett skäl för överklagan! Se mer i UNT.
Affärsverksamhet bloggar