onsdag, april 07, 2010

Dyr flytt till nya kontorslokaler

Kommunstyrelsen behandlar idag fastighetskontorets förslag att avveckla kommunens inhyrningar i Kungsporten och Munin, för att istället samla dessa uppdragskontor i den nya kontorsfastighet som uppförs vid resecentrum, i kvarteret Lokföraren. Nuvarande hyresnivå i Kungsporten är 1138 kr/kvadratmeter, medan kostnaden i Lokföraren är 1903 kr/kvadratmeter. Med mindre yta per person blir förlustaffären inte så dramatisk, men även sett till kostnader per arbetsplats är det en förlustaffär. I Kungsporten betalar kommunen nu 37 000 kronor per arbetsplats, i den nya fastigheten blir det 39 000 kronor per arbetsplats.
Affärsverksamhet bloggar