måndag, mars 29, 2010

Ny bilbro ger ökad trafik i city

Idag ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan om ny bilbro över Fyrisån. Den utredning i frågan som Gatu- och trafiknämnden har överlämnat till kommunstyrelsen visar att den nya bilbron skulle dra till sig ca 7500 fordon/dygn från Kungsängsbron och därmed belasta andra centrala gator mer än idag och att den totala trafikvolymen skulle öka. Istället för att lägga 80 miljoner kronor på ett projekt med tydliga miljö- och klimatmässiga nackdelar måste dessa resurser användas till investeringar som leder till minskade utsläpp. Se mer i UNT, TV4 , ABC, och TV4 igen.
Affärsverksamhet bloggar