onsdag, mars 31, 2010

Mera Vattholma... bevara Vattholmaskolan

Utöver Hammardammen, se föregående inlägg, diskuterades också frågan om flytten av årskurs sex från Vattholmaskolan till Storvreta upp vid gårdagens årsmöte med VIS. Även i denna fråga har Miljöpartiet lagt en motion. I den utvecklingsplan som togs fram för Vattholma på 90-talet inrymdes till och med en högstadieskola, men för närvarande går utvecklingen i motsatt riktning - hösten 2010 kommer årskurs sex inte längre att gå kvar i Vattholmaskolan. Denna partiella avveckling av Vattholmaskolan rimmar illa med Översiktsplanens ambitioner att befolkningsunderlaget i kransorter som Vattholma ska öka. Även om befolkningsökningen i kransorterna inte lever upp till 90-talets förhoppningar, tyder allt på fortsatt expansion i Vattholma då ett par detaljplaner för närvarande förverkligas och ytterligare ett par detaljplaner är på remiss. Att elevunderlag under en överskådlig tid kommer att finnas för att minst behålla Vattholmaskolan som F-6-skola är helt säkert.
Affärsverksamhet bloggar