tisdag, mars 30, 2010

Åtgärda Hammardammen

Ikväll har Vattholma i samverkan (VIS) årsmöte, och en inte helt otippad fråga som kan komma att ställas är vad som hänt med den skrivelse VIS lämnade till kommunstyrelsen 2007. En bland flera punkter som togs upp i skrivélsen var förfrågan om möjligheter att kommunen muddrar Hammardammen. För varje år växer dammen igen allt mer, och snart finns ingen vattenspegel kvar. Det borde inte vara en allt för komplicerad fråga att i alla fall besvara, men något svar på skrivelsen har ännu inte lämnats. Tre år faller kanske inom ramarna för vad den borgerliga majoriteten tycker är en skyndsam hantering av ärenden, men det tycker inte Miljöpartiet som därför nu lyfter frågan politiskt istället. Fullmäktiges reglemente säger ju att motioner ska behandlas inom ett halvår, så före valet kan vi kanske få ett fullmäktigebeslut om Hammardammen.
Affärsverksamhet bloggar