torsdag, april 08, 2010

Centerkritik mot centerpolitik

Det smakar väldigt illa när Centerpartiet nu går ut och kritiserar Vattenfalls fjärrvärmeanläggning i Uppsala. Centerpartiet är ju högsta grad ansvariga för situationen, så vad det egentligen handlar om är centerkritik mot centerpolitiken att först vara med och godkänna att torv används som bränsle, sedan sälja ut Uppsala Energi till Vattenfall och därmed omöjliggöra lokal politisk påverkan över fjärrvärmeproduktionen, och sedan mot Maud Olofssons bristfälliga politiska styrning över Vattenfall från regeringsnivå. Se mer i TV4. Centerpartiet ville inte heller stödja MP:s initiativ till att överklaga Vattenfalls utbyggnad av sopförbränningen utifrån perspektivet att Block 5 byggdes utan elgenerering. Motståndet från Vattenfalls sida mot en sådan investering var utomordentligt stort när MP överklagade, men efter byte av ledning insåg bolaget plötsligt att MP hade rätt: att inte bara producera värme, utan också el, var både fördelaktigt ur miljösynpunkt och företagsekonomiskt. Sagt och gjort, den 6:e maj invigs elturbinen, vilken kommer generera 82 GWh el eller motsvarar ca 26 000 lägenheters årliga elbehov. Jag började dra i den frågan 2002, så det känns väldigt fint att se det förverkligat så här till avslutet av kommunalrådstiden. Det visar också att inte bara det politiska innehållet måste vara långsiktigt, också den politiska uthålligheten...
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ytterligare ett steg mot en förnuftigare energipolitik. Det gäller att ha tålamod när man driver politik. Dessutom, det räcker absolut inte att bara ha rätt i sak. Kul!

/Trond

4:01 em  

Skicka en kommentar

<< Home