onsdag, april 14, 2010

Mikael Karlsson dissar regeringens miljöpolitik

Centerpartister fortsätter att försöka få det att framstå som om alliansregeringens miljöpolitik varit framgångsrik. En lika omöjlig argumentation som det vore för Folkpartiet att framhålla att man minsann bidragit till att Sverige inte gått med i EMU, att Moderaterna slog sig för bröstet för genomförda skattehöjningar eller KD för att ha byggt ut barnomsorgen... Mikael Karlssons listning i Sveriges Natur räcker som motargument - inte minst med tanke på ogärna Naturskyddsföreningen kritiserar borgerliga partier. Karlsson för bl a fram:
"Anslagen till naturvård har sänkts rejält för första gången i svensk historia. Den akut hotade vargstammen har jagts mer än någonsin sedan fridlysningen. Strandskyddet har urholkats. Miljöbalken har luckrats upp på en lång rad punkter, med svagare miljö- och hälsoskydd som en given följd. Ett (tidigare) förbjudet och farligt bromerat flamskyddsmedel som lagras i rovfåglar och människor har legaliserats och får åter spridas i naturen. Skatterna på avfallsförbränning och flyg har tagits bort, med mer föroreningar och klimatpåverkan som sannolik följd. Skatten på handelsgödsel i jordbruket har tagits bort, vilket leder till ökad övergödning och värre algblomningar i Östersjön." Med mer, med mer. Jag och Helena Leander har på UNT:s debattsida också svarat på centerbluffen.
Affärsverksamhet bloggar